Sari la conținut

Monitorul oficial local

Monitorul Oficial Local oferă informații despre statutul unității administrativ-teritoriale Mehadia, regulamentele privind procedurile administrative, hotărârile autorității deliberative, dispozițiile autorității executive, documente și informații financiare precum si alte documente informative.


DateTitleCategoriesTags
2022/09/14Declarație de căsătorie din 14.09.20226.7. Registrul privind publicarea declarațiilor de căsătorie, 2022-09-14 08:08:35
2022/09/06Declarație de căsătorie din 06.09.20226.7. Registrul privind publicarea declarațiilor de căsătorie, 2022-09-06 07:44:44
2022/08/25Declarație de căsătorie din 25.08.20226.7. Registrul privind publicarea declarațiilor de căsătorie, 2022-08-25 05:31:17
2022/07/27Declarație de căsătorie din 27.07.20226.7. Registrul privind publicarea declarațiilor de căsătorie, 2022-07-27 06:41:22
2022/07/11Declarație de căsătorie (2) din 11.07.20226.7. Registrul privind publicarea declarațiilor de căsătorie, 2022-07-11 10:26:03
2022/07/11Declarație de căsătorie din 11.07.20226.7. Registrul privind publicarea declarațiilor de căsătorie, 2022-07-11 10:25:04
2022/07/08Declarație de căsătorie din 08.07.20226.7. Registrul privind publicarea declarațiilor de căsătorie, 2022-07-08 08:05:08
2022/06/29Declarație de căsătorie din 29.06.20226.7. Registrul privind publicarea declarațiilor de căsătorie, 2022-06-29 08:29:18
2022/06/28HCL nr. 69 din 28.06.2022 – privind acordarea unui ajutor de urgenta3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-06-28 06:20:11
2022/06/28HCL nr. 68 din 28.06.2022 – privind aprobarea Raportului de inventariere al elementelor de activ si a Raportului de evaluare a activelor imobilizate aflate in proprietatea comunei Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-06-28 06:16:26
2022/06/28HCL nr. 67 din 28.06.2022 – privind aprobarea devizului general estimativ si al indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Construire Bucatarie si dotari in cadrul Caminului Cultural din satul Valea Bolvasnita, comuna Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-06-28 06:14:02
2022/06/28HCL nr. 66 din 28.06.2022 – privind aprobarea devizelor generale estimative si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul alimentare cu energie electrica la investitia Statie de captare Valea Bolvasnita, Statie de epurare si instalarea unui numar de trei statii pompare pe traseu, comuna Mehadia, jud. Caras – Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-06-28 06:07:39
2022/06/28HCL nr. 65 din 28.06.2022- privind aprobarea devizului estimativ si al indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul Construire Capela si dotari Capela Plugova, comuna Mehadia, judet Caras Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-06-28 06:04:46
2022/06/28HCL nr. 64 din 28.06.2022 – privind aprobarea Statutului comunei Mehadia, jud. Caras – Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-06-28 06:03:37
2022/06/20Declarație de căsătorie din 20.06.20226.7. Registrul privind publicarea declarațiilor de căsătorie, 2022-06-20 15:58:27
2022/06/09HCL nr. 63 din 09.06.2022 – privind aprobarea proiectului Achizitie de autobuze in parteneriat Baile Herculane – Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-06-09 05:59:50
2022/05/24HCL nr. 62 din 24.05.2022 – privind aprobarea devizului general pentru realizarea obiectivului de investitii Lucrari Anvelopare Sediu Politie, comuna Mehadia, jud. Caras – Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-05-24 05:58:22
2022/05/24HCL nr. 61 din 24.05.2022 – privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garantie nr. 558/17.12.20143.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-05-24 05:57:13
2022/05/24HCL nr. 60 din 24.05.2022 – privind aprobarea proiectului si a regulamentului de inscriere si participare a elevilor Liceului Tehnologic Nicolae Stoica de Hateg si alocarea de sume necesare pentru desfasurarea activitatilor organizate in cadrul proiectului Primar pentru o zi3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-05-24 05:54:42
2022/05/24HCL nr. 59 din 24.05.2022 – privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-05-24 05:53:00
2022/05/24HCL nr. 58 din 24.05.2022 – privind aprobarea Raportului activitatii defsasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe perioada decembrie 2021 – mai 2022, angajati ai Primariei Mehadia, jud. Caras – Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-05-24 05:51:19
2022/05/24HCL nr. 57 din 24.05.2022 – privind inchirierea prin atribuire directa a unor terenuri din domeniul privat al comunei Mehadia, pajisti din islazul comunal, ramase disponibile in urma incetarii unor contracte si a identificarii unor suprafete de pajisti3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-05-24 05:49:38
2022/05/24HCL nr. 56 din 24.05.2022 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-05-24 05:48:06
2022/05/24HCL nr. 55 din 24.05.2022 – privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 24 mai – 24 august 20223.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-05-24 05:46:59
2022/05/17HCL nr. 54 din 17.05.2022 – privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul Dezvoltarea infrastructurii ITS prin amplasarea unui semafor in comuna Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-05-17 05:44:50
2022/05/13HCL nr. 53 din 13.05.2022 – privind actualizarea Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Mehadia, jud. Caras – Severin, pentru perioada 2021-20273.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-05-13 05:43:00
2022/05/13HCL nr. 52 din 13.05.2022 – privind aprobarea documentatiei tehnico – economice si a indicatorilor tehnico – economici cu referire la proiectul intitulat Sistem supraveghere video, avertizare trafic si mobilier urban3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-05-13 05:40:40
2022/05/13HCL nr. 51 din 13.05.2022 – privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul Amenajare pista de biciclete pe ruta Mehadia – Baile Herculane3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-05-13 05:37:46
2022/05/10Anunț – post vacant de Muncitor Necalificat la Serviciul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mehadia – 10.05.2022Anunțuri Publice, 6.9. Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară2022-05-10 05:50:21
2022/05/03HCL nr. 50 din 03.05.2022 – privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat in domeniul public al comunei Mehadia si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-05-03 05:35:04
2022/04/21HCL nr. 49 din 21.04.2022 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 09:52:21
2022/04/21HCL nr. 48 din 21.04.2022 – privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc și a lemnului de lucru3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 09:51:23
2022/04/21HCL nr. 47 din 21.04.2022 – privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 09:50:23
2022/04/21HCL nr. 46 din 21.04.2022 – privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul Modernizare și reabilitare Liceul Tehnologic Nicolae Stoica de Hațeg Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 09:48:02
2022/04/21HCL nr. 45 din 21.04.2022 – privind aprobarea dezlipirii unor parcele de teren3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 09:45:44
2022/04/21HCL nr. 44 din 21.04.2022 – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 20233.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 09:44:06
2022/04/21HCL nr. 43 din 05.04.2022 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mehadia, județ Caraș – Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 09:05:16
2022/04/21HCL nr. 42 din 30.03.2022 – privind aprobarea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară HERCULANE GAZ și participarea comunei Mehadia, în calitate de asociat, în cadrul acestei Asociații3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:40:18
2022/04/21HCL nr. 41 din 30.03.2022 – privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza Studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Caraș – Severin, în perioada 2014-20203.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:38:07
2022/04/21HCL nr. 40 din 30.03.2022 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția ,,Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Băile Herculane, Mehadia, Topleț, județ Caraș – Severin”3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:35:50
2022/04/21HCL nr. 39 din 30.03.2022 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Mehadia, județ Caraș – Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:33:53
2022/04/21HCL nr. 38 din 30.03.2022 – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente proiectului de înființare a serviciului de distribuție a gazelor naturale, prin programul Anghel Saligny3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:31:43
2022/04/21HCL nr. 37 din 30.03.2022 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între oraș Băile Herculane, comuna Mehadia și comuna Topleț, în vederea înființării ADI, pentru înființarea serviciului de distribuție a gazelor naturale3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:29:12
2022/04/21HCL nr. 36 din 30.03.2022 – privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Mehadia, județ Caraș – Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:26:46
2022/04/21HCL nr. 35 din 30.03.2022 – privind acordarea unui ajutor de urgență3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:25:27
2022/04/21HCL nr. 34 din 30.03.2022 – privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:24:12
2022/04/21HCL nr. 33 din 30.03.2022 – privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea, concesionarea și vânzarea bunurilor aparținând domeniului privat al UAT Mehadia, județ Caraș – Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:22:59
2022/04/21HCL nr. 32 din 30.03.2022 – privind constituirea Comisiei de negociere cu terții a comunei Mehadia, județul Caraș – Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:21:06
2022/04/21HCL nr. 31 din 30.03.2022 – privind aprobarea devizului general pentru obiectivul ,,Alimentare cu energie Electrică, comuna Mehadia, județul Caraș – Severin”3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, Noutăți, 2022-04-21 06:18:03
2022/04/21HCL nr. 30 din 30.03.2022 – privind aprobarea devizului estimativ pentru obiectivul ,, Lucrări de reparații ogașe, comuna Mehadia, județul Caraș – Severin”3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:14:42
2022/03/19HCL nr. 29 din 18.03.2022 – privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-19 07:02:21
2022/03/14Anunț – Recensământul Populației și Locuințelor 2021Anunțuri Publice, 6.9. Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară2022-03-14 18:11:05
2022/03/10HCL nr. 28 din 02.03.2022 – privind aprobarea acoperirii definitive de către Liceul Tehnologic Nicolae Stoica de Hațeg Mehadia a sumei de 6.86 mii lei din excedentul bugetar al anilor precedenți3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-10 07:00:25
2022/03/10HCL nr. 27 din 02.03.2022 – privind aprobarea bugetului de venituri proprii al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Mehadia și al Liceului Tehnologic Nicolae Stoica de Hațeg Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-10 06:57:09
2022/03/09HCL nr. 26 din 28.02.2022 – privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:57:14
2022/03/09HCL nr. 25 din 28.02.2022 – privind aprobarea înființării instituției denumită Club Sportiv Mehadia, în subordinea Consiliului Local Mehadia, structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții ale acestuia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:55:23
2022/03/09HCL nr. 24 din 28.02.2022 – privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore, apte de muncă, din familia beneficiară a Legii nr. 416/2001, pentru anul 20223.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:51:08
2022/03/09HCL nr. 23 din 28.02.2022 – privind aprobarea, pentru anul 2022, a numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă, pe raza UAT Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:49:20
2022/03/09HCL nr. 22 din 28.02.2022 – privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Mehadia a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:47:32
2022/03/09HCL nr. 21 din 28.02.2022 – privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:45:32
2022/03/09HCL nr. 20 din 28.02.2022 – privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:43:22
2022/03/09HCL nr. 19 din 28.02.2022 – privind aprobarea excedentului anului 2021, a bugetului local de venituri și cheltuieli, precum și a listei de investiții a Comunei Mehadia pe anul 20223.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:41:32
2022/03/09HCL nr. 18 din 28.02.2022 – privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 19 februarie 2022 – 19 mai 20223.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:39:21
2022/03/09HCL nr. 17 din 03.02.2022 – privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție nr. 558/17.12.2014 de la FNGCIMM SA IFN3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:37:21
2022/03/09HCL nr.16 din 03.02.2022 – privind aprobarea proiectului,,Consolidarea capacității unității de învățământ preuniversitar din comuna Mehadia, jud. Caraș – Severin, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars – Cov -2” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-20203.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:32:25
2022/03/09HCL nr. 15 din 03.02.2022 – privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și a devizului general aferente proiectului ,,Racorduri și branșamente în localitatea Valea Bolvașnița, com. Mehadia, jud. Caraș – Severin”3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:28:37
2022/03/09HCL nr. 14 din 03.02.2022 – privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și a devizului general aferente proiectului ,, Modernizare străzi în localitatea Valea Bolvașnița, com. Mehadia, jud. Caraș – Severin”3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:25:41
2022/03/09HCL nr. 13 din 03.02.2022 – privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și a devizului general aferente proiectului ,,Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Globurău, com. Mehadia, jud. Caraș – Severin”3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:22:28
2022/02/11ANUNT COLECTIVNoutăți, Anunțuri Publice, 6.9. Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară2022-02-11 08:47:10
2022/02/07ANUNT RECRUTARE PERSONAL RECENSAMANTAnunțuri Publice, 6.9. Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară2022-02-07 07:42:47
2022/01/28Execuție bugetară detaliată – 31.12.20215.2. Comunicări cu privire la execuția bugetară2022-01-28 17:06:37
2022/01/27HCL nr. 12 din 06.01.2022 – privind modificarea si completarea HCL nr. 93/19.11.20213.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:24:30
2022/01/27HCL nr. 11 din 06.01.2022 – privind achiziționarea unor servicii de colectare si transport deșeuri3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:23:29
2022/01/27HCL nr. 10 din 06.01.2022 – privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 11399/12.10.2017 (administrarea fondului forestier)3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:22:40
2022/01/27HCL nr. 9 din 06.01.2022 – privind aprobarea cotei de carburanți pentru autoturismele si utilajele aflate in dotarea proprie a Comunei Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:21:32
2022/01/27HCL nr. 8 din 06.01.2022 – privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:20:26
2022/01/27HCL nr. 7 din 06.01.2022 – privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:19:19
2022/01/27HCL nr. 6 din 06.01.2022 – privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:15:03
2022/01/27HCL nr. 5 din 06.01.2022 – privind aprobarea utilizării de către Serviciul Public de Alimentare cu Apa a sumei de 15616,99 lei din excedentul bugetar al anilor precedenți3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:13:50
2022/01/27HCL nr. 4 din 06.01.2022 – privind aprobarea contului de execuție bugetara a bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa al Comunei Mehadia, pe anul 20213.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:12:19
2022/01/27HCL nr. 3 din 06.01.2022 – privind aprobarea contului de execuție bugetara a bugetului local al Comunei Mehadia, pe anul 20213.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:10:54
2022/01/27HCL nr. 2 din 06.01.2022 – privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat acreditate pentru anul școlar 2022-2023 pe raza UAT Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:09:32
2022/01/27HCL nr. 1 din 06.01.2022 – privind aprobarea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Mehadia, aferent anului 2021, din excedentul anilor precedenți3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:06:32
2021/11/01Anunț in vederea atribuirii contractului de Lucrări de reparații stradale in comuna Mehadia – 01.11.2021 – Termen de depunere a documentației – 08.11.2021, ora 10Anunțuri Publice, 6.8. Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii2021-11-01 09:42:34
2021/10/20Cerere – Declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta socialaAnunțuri Publice, 6.9. Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară2021-10-20 08:12:01
2021/08/26Anunț – Post vacant de muncitor necalificat la Serviciul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mehadia – 26.08.2021Anunțuri Publice, 6.9. Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară2021-08-26 15:15:52
2021/08/23Rezultatul final al concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante – 23.08.2021Anunțuri Publice, 6.8. Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii2021-08-23 13:13:16
2021/08/20Rezultate contestatii concurs functionari publici – 23.08.2021Anunțuri Publice, 6.9. Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară2021-08-20 11:00:09
2021/08/18Rezultatul selectării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante – 23.08.2021Anunțuri Publice, 6.8. Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii2021-08-18 12:46:26
2021/07/23Anunț – Concurs ocupare posturi vacante – 23.07.2021Anunțuri Publice, 6.8. Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii2021-07-23 05:26:06
2021/07/09Anunț in vederea atribuirii contractului de Lucrări de modernizare parc central – localitatea Mehadia – 09.07.2021Anunțuri Publice, 6.8. Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii2021-07-09 08:25:45
2021/06/22Anunț – Post vacant – Asistent medical comunitar – 22.06.2021Anunțuri Publice, 6.8. Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii2021-06-22 10:47:00
2021/06/10Anunț – Concurs ocupare posturi vacante – 10.06.2021Anunțuri Publice, 6.8. Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii2021-06-10 12:45:59
2021/05/10Recensământul General Agricol – runda 2020Noutăți, 6.9. Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară2021-05-10 12:47:53
2021/02/12HCL nr. 12 din 12.02.2021 – stabilirea indemnizațiilor funcțiilor de demnitate publica3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2021-02-12 15:12:43
2021/02/09Execuție bugetară detaliată – 31.12.20205.2. Comunicări cu privire la execuția bugetară2021-02-09 16:01:35
2021/02/08Declarație de căsătorie din 08.02.20216.7. Registrul privind publicarea declarațiilor de căsătorie, 2021-02-08 16:03:18
2020/12/15Statut1. Statutul Unității Administrativ Teritoriale2020-12-15 13:04:26
2020/02/09Execuție bugetară detaliată – 31.12.20195.2. Comunicări cu privire la execuția bugetară2020-02-09 16:05:08
2019/04/01Execuție bugetară detaliată – 31.12.20185.2. Comunicări cu privire la execuția bugetară2019-04-01 16:08:38
2018/04/20Execuție bugetară detaliată – 31.12.20175.2. Comunicări cu privire la execuția bugetară2018-04-20 16:11:55
2018/03/29HCL nr. 29 din 29.03.2018 – privind modificarea statelor de funcții din aparatul de specialitate3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative2018-03-29 15:41:02
2018/02/26Dispoziție nr. 95 din 20184.2. Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive2018-02-26 15:44:14
2017/05/19Execuție bugetară detaliată – 31.12.20165.2. Comunicări cu privire la execuția bugetară2017-05-19 16:13:09