Sari la conținut

3. Hotărârile Autorității Deliberative

DateTitleCategoriesTags
2022/04/21HCL nr. 49 din 21.04.2022 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 09:52:21
2022/04/21HCL nr. 48 din 21.04.2022 – privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc și a lemnului de lucru3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 09:51:23
2022/04/21HCL nr. 47 din 21.04.2022 – privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 09:50:23
2022/04/21HCL nr. 46 din 21.04.2022 – privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul Modernizare și reabilitare Liceul Tehnologic Nicolae Stoica de Hațeg Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 09:48:02
2022/04/21HCL nr. 45 din 21.04.2022 – privind aprobarea dezlipirii unor parcele de teren3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 09:45:44
2022/04/21HCL nr. 44 din 21.04.2022 – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 20233.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 09:44:06
2022/04/21HCL nr. 43 din 05.04.2022 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mehadia, județ Caraș – Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 09:05:16
2022/04/21HCL nr. 42 din 30.03.2022 – privind aprobarea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară HERCULANE GAZ și participarea comunei Mehadia, în calitate de asociat, în cadrul acestei Asociații3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:40:18
2022/04/21HCL nr. 41 din 30.03.2022 – privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza Studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Caraș – Severin, în perioada 2014-20203.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:38:07
2022/04/21HCL nr. 40 din 30.03.2022 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția ,,Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Băile Herculane, Mehadia, Topleț, județ Caraș – Severin”3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:35:50
2022/04/21HCL nr. 39 din 30.03.2022 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Mehadia, județ Caraș – Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:33:53
2022/04/21HCL nr. 38 din 30.03.2022 – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente proiectului de înființare a serviciului de distribuție a gazelor naturale, prin programul Anghel Saligny3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:31:43
2022/04/21HCL nr. 37 din 30.03.2022 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între oraș Băile Herculane, comuna Mehadia și comuna Topleț, în vederea înființării ADI, pentru înființarea serviciului de distribuție a gazelor naturale3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:29:12
2022/04/21HCL nr. 36 din 30.03.2022 – privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Mehadia, județ Caraș – Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:26:46
2022/04/21HCL nr. 35 din 30.03.2022 – privind acordarea unui ajutor de urgență3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:25:27
2022/04/21HCL nr. 34 din 30.03.2022 – privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:24:12
2022/04/21HCL nr. 33 din 30.03.2022 – privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea, concesionarea și vânzarea bunurilor aparținând domeniului privat al UAT Mehadia, județ Caraș – Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:22:59
2022/04/21HCL nr. 32 din 30.03.2022 – privind constituirea Comisiei de negociere cu terții a comunei Mehadia, județul Caraș – Severin3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:21:06
2022/04/21HCL nr. 31 din 30.03.2022 – privind aprobarea devizului general pentru obiectivul ,,Alimentare cu energie Electrică, comuna Mehadia, județul Caraș – Severin”Noutăți, 3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:18:03
2022/04/21HCL nr. 30 din 30.03.2022 – privind aprobarea devizului estimativ pentru obiectivul ,, Lucrări de reparații ogașe, comuna Mehadia, județul Caraș – Severin”3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-04-21 06:14:42
2022/03/19HCL nr. 29 din 18.03.2022 – privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-19 07:02:21
2022/03/10HCL nr. 28 din 02.03.2022 – privind aprobarea acoperirii definitive de către Liceul Tehnologic Nicolae Stoica de Hațeg Mehadia a sumei de 6.86 mii lei din excedentul bugetar al anilor precedenți3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-10 07:00:25
2022/03/10HCL nr. 27 din 02.03.2022 – privind aprobarea bugetului de venituri proprii al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Mehadia și al Liceului Tehnologic Nicolae Stoica de Hațeg Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-10 06:57:09
2022/03/09HCL nr. 26 din 28.02.2022 – privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:57:14
2022/03/09HCL nr. 25 din 28.02.2022 – privind aprobarea înființării instituției denumită Club Sportiv Mehadia, în subordinea Consiliului Local Mehadia, structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții ale acestuia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:55:23
2022/03/09HCL nr. 24 din 28.02.2022 – privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore, apte de muncă, din familia beneficiară a Legii nr. 416/2001, pentru anul 20223.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:51:08
2022/03/09HCL nr. 23 din 28.02.2022 – privind aprobarea, pentru anul 2022, a numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă, pe raza UAT Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:49:20
2022/03/09HCL nr. 22 din 28.02.2022 – privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Mehadia a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:47:32
2022/03/09HCL nr. 21 din 28.02.2022 – privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:45:32
2022/03/09HCL nr. 20 din 28.02.2022 – privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:43:22
2022/03/09HCL nr. 19 din 28.02.2022 – privind aprobarea excedentului anului 2021, a bugetului local de venituri și cheltuieli, precum și a listei de investiții a Comunei Mehadia pe anul 20223.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:41:32
2022/03/09HCL nr. 18 din 28.02.2022 – privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 19 februarie 2022 – 19 mai 20223.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:39:21
2022/03/09HCL nr. 17 din 03.02.2022 – privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție nr. 558/17.12.2014 de la FNGCIMM SA IFN3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:37:21
2022/03/09HCL nr.16 din 03.02.2022 – privind aprobarea proiectului,,Consolidarea capacității unității de învățământ preuniversitar din comuna Mehadia, jud. Caraș – Severin, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars – Cov -2” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-20203.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:32:25
2022/03/09HCL nr. 15 din 03.02.2022 – privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și a devizului general aferente proiectului ,,Racorduri și branșamente în localitatea Valea Bolvașnița, com. Mehadia, jud. Caraș – Severin”3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:28:37
2022/03/09HCL nr. 14 din 03.02.2022 – privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și a devizului general aferente proiectului ,, Modernizare străzi în localitatea Valea Bolvașnița, com. Mehadia, jud. Caraș – Severin”3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:25:41
2022/03/09HCL nr. 13 din 03.02.2022 – privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și a devizului general aferente proiectului ,,Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Globurău, com. Mehadia, jud. Caraș – Severin”3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-03-09 07:22:28
2022/01/27HCL nr. 12 din 06.01.2022 – privind modificarea si completarea HCL nr. 93/19.11.20213.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:24:30
2022/01/27HCL nr. 11 din 06.01.2022 – privind achiziționarea unor servicii de colectare si transport deșeuri3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:23:29
2022/01/27HCL nr. 10 din 06.01.2022 – privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 11399/12.10.2017 (administrarea fondului forestier)3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:22:40
2022/01/27HCL nr. 9 din 06.01.2022 – privind aprobarea cotei de carburanți pentru autoturismele si utilajele aflate in dotarea proprie a Comunei Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:21:32
2022/01/27HCL nr. 8 din 06.01.2022 – privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:20:26
2022/01/27HCL nr. 7 din 06.01.2022 – privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:19:19
2022/01/27HCL nr. 6 din 06.01.2022 – privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:15:03
2022/01/27HCL nr. 5 din 06.01.2022 – privind aprobarea utilizării de către Serviciul Public de Alimentare cu Apa a sumei de 15616,99 lei din excedentul bugetar al anilor precedenți3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:13:50
2022/01/27HCL nr. 4 din 06.01.2022 – privind aprobarea contului de execuție bugetara a bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa al Comunei Mehadia, pe anul 20213.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:12:19
2022/01/27HCL nr. 3 din 06.01.2022 – privind aprobarea contului de execuție bugetara a bugetului local al Comunei Mehadia, pe anul 20213.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:10:54
2022/01/27HCL nr. 2 din 06.01.2022 – privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat acreditate pentru anul școlar 2022-2023 pe raza UAT Mehadia3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:09:32
2022/01/27HCL nr. 1 din 06.01.2022 – privind aprobarea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Mehadia, aferent anului 2021, din excedentul anilor precedenți3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, 2022-01-27 14:06:32
2021/02/12HCL nr. 12 din 12.02.2021 – stabilirea indemnizațiilor funcțiilor de demnitate publica3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative2021-02-12 15:12:43
2018/03/29HCL nr. 29 din 29.03.2018 – privind modificarea statelor de funcții din aparatul de specialitate3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative2018-03-29 15:41:02