Sari la conținut

Solicitare informații

Cadru legislativ:

  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public;
  • Hotărârea de Guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  • Hotărârea guvernului Nr. 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Modalitatea de contestare a deciziei și formularului aferent pentru reclamație administrativă (refuz și netrimiterea în termen legal)

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, se poate adresa cu reclamație administrativă conducător autorității sau instituțiilor publice la care a fost solicitată informații (primarului comunei Mehadia), (conform modelului 1).

    • Reclamație administrativă legea 544 din 2001, (model 1)

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamație administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit la angajaților Primăriei pentru aplicația prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificări și completări ulterioare și ale normelor metodologice aprobate prin HG nr. 123/7 februarie 2003 (conform modelului 2).

    • Reclamație administrativă, legea 544 din 2001, (model 2)

Solicitantul care, după primirea răspunsurilor la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prezentate de lege, poate face plângere la secțiunea de contencios administrativ la Tribunalul Caraș Severin, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de formulare a răspunsului prezentat în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificări și completări ulterioare.