Ocupații si meșteșuguri

In comuna exista: cariera de piatra, balastiera exista zăcăminte de cărbune, granit, feldspat degradat, uranium, gresie rosie si chiar nisipuri metalurgice.

In Mehadia exista posibilități de creștere a efectivelor de animale cu condiția ca acestea sa poată avea o productivitate ridicata pentru a amortiza costurile efectuate cu îngrijirea si întreținerea.