Sari la conținut

HCL nr. 41 din 30.03.2022 – privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza Studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Caraș – Severin, în perioada 2014-2020

HCL NR.41-30.03.2022