Sari la conținut

HCL nr. 34 din 16.03.2023 – Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico economici și a devizului general pentru obiectivul Racorduri și branșamente in localitatea Valea Bolvașnița

HCL nr. 34 - 16.03.2023