Sari la conținut

Comisii de specialitate

Comisia pentru avizare numărul 1

Comisia este constituită pentru următoarele domenii de activitate: programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie, protecția mediului, comerț și turism.

 • Sandu Sorin Alexandru – președinte comisie
 • Hora Pavel – secretar comisie
 • Stângu Traian
 • Cunete Crinişor-Marian
 • Grozăvescu Pavel

Comisia pentru avizare numărul 2

Comisia este constituită pentru următoarele domenii de activitate: învățământ, sănătate și familie, munca și protecție socială, activități social-culturale, culte și protecția copiilor.

 • Domilescu Florin Anton – președinte comisie
 • Brancu Ilie – secretar comisie
 • Lalescu Nicolae

Comisia pentru avizare numărul 3

Comisia este constituită pentru următoarele domenii de activitate: administrație publică locală, juridică și disciplină, urbanism, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor.

 • Radu Iosif – președinte comisie
 • Boţoacă Marius Gelu – secretar comisie
 • Domilescu Mariana
 • Dananău Stelian
 • Lalescu Dan Iulian

Atribuțiile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Sumar Monitor Oficial Local al comunei Mehadia