4.2. Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive