PRIMARIA COMUNEI MEHADIA

Judetul Caras-Severin

AGRICULTURA

    Suprafata totala a localitatii (ha) 17.934 din care:
 • AGRICOL (ha): 5808
  • arabil: 666
  • pasune: 4280
  • fanete: 532
  • livezi: 130
 • PADURI (ha): 11377
 • APE (ha): 337
 • DRUMURI: 202
    Gradul de fragmentare a terenului:
 • parcele mici (ha): 90%
 • parcele medii (1-7): 10%
 • parcele mari (>7 ha)
    Trepte majore de relief:
 • zona de munte (> 800m): 230
 • zona de deal (200 - 800 in): 4858
 • zona dc campie (<200m): 132
    Efective aminaliere
 • bovine: 1142
 • porcine: 3120
 • cabaline: 140
 • ovine: 2960
 • pasari: 22000
    exista posibilitati de crestere a efectivelor de animale cu conditia ca acestea sa poata avea o productivitate ridicata pentru a amortiza costurile efectuate cu ingrijirea si intretinerea.

    Dotare cu mijloace de mecanizare;
 • nr. tractoare:
  • sector de stat: 1
  • sector privat: 53
 • nr. pluguri, grape, discuni:
  • sector de stat: -
  • sector privat :50
 • nr. combine:
  • sector de stat: -
  • sector privat: 2
    La nivelul comunei Mehadia nu exista O.N.G., fundatii, asociatii, iar numarul societatilor economice este de 52
 • Domeniu: productie, comert constructii - nr. salariati: 212
 • Industria prelucrarii lemnului: 6
 • Industria moraritului si a panificatiei: 2
 • Vanzare, intretinere si reparatii auto: 3
 • Activitati de transport:
    In momentul de fata nu exista o asociatie Agricola, dar se are in vedere crearea uneia care este in curs de infiintare