PRIMARIA COMUNEI MEHADIA

Despre institutie


În conformitate cu dispoziţiile art.121 din Constituţia României, coroborate cu cele ale art.23 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Mehadia şi Primarul comunei Mehadia sunt autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în comuna Mehadia.

Raporturile dintre Consiliul Local Mehadia şi Consiliul Judeţean Caras-Severin se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor locale, între administraţia publică judeţeană şi cea locală neexistând raporturi de subordonare.

ConducerePrimar:PANDURU IANCU
Viceprimar:BOTOACA MARIUS
Secretar:PANDURU GHEORGHE
Contabil:BOTOACA ANA ELENAOrganizare


Pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, Primarul Comunei Mehadia beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl conduce şi care este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

ORGANIGRAMA:
. . .

Programe si Strategii
Rapoarte si studii


Obiective şi investiţii propuse a se realiza:Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă: